top of page
ליווי מעסיקים במו"מ על הסכם קיבוצי
ליווי מעסיקים במו"מ על הסכם קיבוצי

 כיסוי מלא של כל הצד הכלכלי 

המפתח להסכם קיבוצי מוצלח הוא היערכות נכונה - בין אם מדובר בהיערכות לחתימה על הסכם קיבוצי ראשון ובין אם בהארכה של הסכם קיים.

נוכל לסייע לך בגיבוש אסטרטגיה מתאימה לניהול המשא ומתן עם ארגון העובדים.

נבצע עבורך תמחור של דרישות ארגון העובדים, נציג את ההשלכות של הדרישות גם על היבטי זחילת השכר, עלויות נגזרות, השפעות רוחב, בנצ'מרק מקובל בשוק ואף נמליץ על אופן המענה לכל דרישה כלכלית.

במקביל, נכין עבורך המלצות מפורטות לשינוי מבנה השכר, טיפול בעיוותים ונושאים רלוונטיים אחרים שיעלו במסגרת המשא ומתן.

לצורך ניהול מיטבי של הצד הכלכלי, נבנה עבורך סימולטור דינאמי אשר יאפשר לך, המעסיק, לקבל החלטות מושכלות בזמן אמת, עד להגעה להסכם.

bottom of page