top of page
גיבוש אסטרטגית תגמול
גיבוש אסטרטגיית תגמול
שיפור ביצועים והגדלת מחוייבות העובדים באמצעות מערך תגמול כולל

מערך תגמול כולל (Total Rewards) הינו מכלול הנושאים שמעניק הארגון לעובדים בתמורה לזמנם, מאמציהם והישגיהם. מערך התגמול כולל מרכיבים כספיים (שכר, תמריצים, בונוסים) ומרכיבים שאינם כספיים (הטבות, הוקרה והערכה, פיתוח ומסלולי קריירה).

מטרת מערך התגמול הכולל היא לסייע לארגון לגייס, להניע ולשמר כשרונות, לשם השגת היעדים העסקיים. אסטרטגיית התגמול תגדיר את המרכיבים הנדרשים במערך התגמול הכולל, באופן שיאפשר לארגון לנהל באפקטיביות את המשאב האנושי ולהשיג את היעדים העסקיים.

בניית אסטרטגיית תגמול כוללת היא, למעשה, אומנות השילוב בין כלל המרכיבים בתמהיל המתאים ביותר לארגון.

אנו נסייע לגבש אסטרטגיית תגמול מקיפה ומאוזנת, אשר תתמוך בהשגת האסטרטגייה העסקית שלך ותותאם לצרכים של קבוצות העובדים השונות בארגון.

אסטרטגיית התגמול שנבנה תאפשר לארגון שלך להתמקד בביצועים ולהקצות את המשאבים הנדרשים לתחומים היוצרים יתרון תחרותי.

 

אסטרטגיית התגמול תיתן מענה לשאלות הבאות (ועוד):

  • מהי רמת התגמול שאנו רוצים ויכולים לשלם בארגון שלנו, ביחס לתגמול שמעניקים המתחרים?

  • האם רמת התגמול משתנה בין תפקידים שונים, יחידות שונות ורמות היררכיות שונות?

  • מהו התמהיל האופטימלי בין השכר הקבוע, השכר המשתנה לפי ביצועים (תמריצים, בונוסים) וההטבות?

  • כיצד ניתן לגייס ולשמר כשרונות ביעילות?

  • כיצד לפתח ולקדם עובדים בעלי ביצועים גבוהים?

 

יחד, נגבש עבורך אסטרטגיית תגמול אפקטיבית, אשר תשלם לעובדים הנכונים את התשלומים הנכונים עבור השגת התוצאות הנדרשות.

bottom of page