top of page
גיבוש אסטרטגית תגמול
תוכניות תמרוץ

הדרך האפקטיבית להניע עובדים ומנהלים לשיפור ביצועים ולהשגת יעדים

לארגונים מובילים יש דבר אחד במשותף - הם מאפשרים לעובדים שלהם להיות שותפים בהצלחה שהם יצרו.

 

מערך תגמול משתנה (Variable Pay) כולל תשלום של שכר קבוע ומרכיב של תמריץ, המשתנה בהתאם לרמת ההישגים של העובד ומידת עמידתו ביעדים שהוגדרו מראש. מערך תמרוץ הוא כלי בעל ערך רב ליצירת קשר ישיר בין אסטרטגיית הארגון לבין הפעולות שצריכים לבצע העובדים על-מנת להשיג את היעדים העסקיים.

 

יש לנו ניסיון רב בפיתוח, ליווי והטמעה של מערכי תמרוץ בעשרות ארגונים בתחומי פעילות מגוונים לרבות מכירות, שירות, יצור והפצה. אנו מאמינים כי המפתח לבניית מערכי תמרוץ מוצלחים הוא לא רק בשאלה כמה משלמים אלא גם ובעיקר עבור מה משלמים.

 

באמצעות מתודולוגיה בת 10 שלבים שפיתחנו, נסייע לך ב:

  • הגדרת מטרות מערך התמרוץ

  • הערכת אפקטיביות מערכי התמרוץ הקיימים

  • הגדרת המדדים של מערך התמרוץ

  • פיתוח נוסחת תמרוץ שתבטא את הקשר בין רמת הביצוע לגובה התמריץ שישולם

  • הכנת סימולציות ותרחישים של גובה התשלום בהתאם לביצועים

  • הכנת חומרים לתקשור התוכנית

  • פיתוח כלים ממוחשבים לניהול, מעקב ובקרה של נוסחת התמרוץ

  • ליווי והטמעה

הפתרונות שאנו מציעים יבטיחו כי מערך התמרוץ שנבנה עבורך יעביר את המסרים הארגוניים המתאימים, ימקד את העובדים בהשגת התוצאות החשובות ויאפשר בקרת הוצאות על גובה התמריץ.

בשורה התחתונה - מערכי התמרוץ יביאו לשיפור בתוצאות העסקיות. בנוסף, יסייעו מערכי התמרוץ ליצור תרבות ארגונית המתמקדת בהשגת יעדים ויסייעו בשימור עובדים בעלי ביצועים גבוהים.

bottom of page