top of page
גיבוש אסטרטגית תגמול
מדרג ארגוני
הבסיס לפיתוח מבנה שכר הוגן ותחרותי וליצירת מסלולי קידום

מדרג ארגוני נבנה על-ידי דירוג העיסוקים בהתאם לחשיבות היחסית שלהם לארגון. באמצעות תהליך הדירוג, מקובצים העיסוקים למספר רמות, כאשר כל העיסוקים המוערכים ברמה דומה מקובצים לרמה אחת.

 

למדרג הארגוני קיימת חשיבות רבה והוא משמש בסיס ל:

  • פיתוח מבנה שכר (Pay Structure): קביעת טווח שכר דומה לכל העיסוקים הנמצאים באותה רמה

  • מסלולי פיתוח וקידום: בניית מסלולי קידום ניהוליים ומקצועיים באמצעות מפת קידום המבוססת על המדרג

 

הקמת מדרג ארגוני מחייבת הבנה יסודית של עיסוקי הארגון, חשיבותם ותרומתם להצלחה העסקית.

 

אנו, בחברת גיל רשתי אסטרטגיות תגמול, מבינים כיצד פועלים ארגונים.

נוכל לסייע לך בבניית המדרג הארגוני, באמצעות מודל לקביעת רמת העיסוק, שיותאם עבורך.

המודל ישלב בין קריטריונים פנימיים המתאימים לארגון לבין השכר המקובל בשוק לתפקידים דומים.

נסיוננו הרב והיכרותנו המעמיקה עם עיסוקים מגוונים והממשקים ביניהם יעמדו לרשותך בבניית המדרג.

 

התוצר של עבודתנו יהיה מפת המשרות בארגון בהתאם לרמה הארגונית שנקבעה, לפי משפחות עיסוקים ולפי יחידות ארגוניות

התוצאה: מדרג בעל תוקף, שישמש בסיס למבנה השכר ולמסלולי הקידום בארגון

bottom of page