top of page
גיבוש אסטרטגית תגמול
מבנה שכר (Pay Structure)
פיתוח מבנה שכר תחרותי

הוצאות השכר הן פעמים רבות מרכיב ההוצאה הגדול ביותר של הארגון, או לפחות אחד המשמעותיים שבהם. מבנה שכר אפקטיבי יוצר את ההבדל בין היכולת להניע, לשמר ולקדם את עובדי המפתח בארגון לבין צפייה בהם עוברים למתחרים...

 

מבנה שכר יוצר מסגרת ארגונית לניהול שכר הבסיס של העובדים. מבנה השכר מבוסס על חלוקת כלל העיסוקים בארגון למספר רמות (מדרג ארגוני) וקביעת טווח שכר והטבות לכל רמה.

 

אנחנו, בגיל רשתי אסטרטגיות תגמול, נסייע לך לגבש מבנה שכר, אשר יבטיח:

 • תמיכה באסטרטגיית התגמול ובתרבות הארגונית הרצויה

 • התאמה לשכר המקובל בשוק, באופן שיאפשר גיוס ושימור עובדים בעלי ביצועים גבוהים וטאלנטים

 • זיהוי הפערים בין תפקידים המצויים ברמות ארגוניות שונות, על-מנת להבטיח שכר הולם וחבילת הטבות תחרותית בכל רמה

 • קשר ברור בין רמת הביצועים לגובה התגמול

 • תמיכה בפיתוח מסלולי קידום

 • גמישות לניהול במציאות משתנה

 

בתהליך גיבוש מבנה השכר, אנו נותנים מענה גם לנושאים הבאים:

 • סוג מבנה השכר המתאים לארגון ומידת הגמישות הנדרשת

 • רמת השכר הרצויה ביחס לשוק

 • הקשר בין שכר לביצועים והאופן בו הוא בא לידי ביטוי במבנה השכר

 • תהליך תוספות השכר - כללים לקביעת שכר של עובד חדש, לקביעת שכר של עובד שקודם ולתהליך תוספות השכר השנתי

 • ניתוח העלויות הנגזרות מיישום מבנה השכר המוצע

 

יחד נסייע לך לפתח מערכת שכר תחרותית ואפקטיבית, אשר תאפשר לך להציע את השכר הנכון לעובדיך.

bottom of page