top of page

חדש!

סרטונים פרסונליים בתהליכי משאבי אנוש

סרטון שכר והטבות דיגיטלי, חווייתי, חדשני ואישי

מי אנחנו

בשוק עבודה משתנה ותחרותי כמו היום, אחד האתגרים המרכזיים של חברות הוא לייצר מחוברות גבוהה לארגון.

אנחנו בגיל רשתי אסטרטגיות תגמול מסייעים לחזק את המחוברות הארגונית של עובדים ומנהלים באמצעות גיבוש מדיניות ותהליכי תגמול מחברים.

money-2724241.jpg

מבנה שכר

הוצאות השכר הן פעמים רבות מרכיב ההוצאה הגדול ביותר של הארגון, או לפחות אחד המשמעותיים שבהם...(קרא עוד)

agreement-3489902.jpg

ליווי מעסיקים בהסכם קיבוצי

המפתח להסכם קיבוצי מוצלח הוא היערכות נכונה - בין אם מדובר בהיערכות לחתימה על הסכם קיבוצי ראשון ובין אם בהארכה של הסכם קיים...

(קרא עוד)

Businessman pressing virtual button on

מדרג ארגוני

הקמת מדרג ארגוני מחייבת הבנה יסודית של עיסוקי הארגון, חשיבותם ותרומתם להצלחה העסקית... (קרא עוד)

Office Team

תגמול בכירים

האם מבנה התגמול הנוכחי של המנהלים הבכירים בארגונך מסייע בהשגת יעדים קצרי טווח וארוכי טווח?... 

(קרא עוד)

Networking

גיבוש אסטרטגיית תגמול

אנו נסייע לגבש אסטרטגיית תגמול מקיפה ומאוזנת, אשר תתמוך בהשגת האסטרטגייה העסקית שלך ותותאם לצרכים של קבוצות העובדים השונות בארגון... (קרא עוד)

Incentive program word cloud concept on

תכניות תמרוץ

לארגונים מובילים יש דבר אחד במשותף - הם מאפשרים לעובדים שלהם להיות שותפים בהצלחה שהם יצרו... (קרא עוד)

דו"ח שכר והטבות אישי לעובד

חדש! עכשיו גם בסרטון!

עובדים, בדרך כלל, אינם מרוצים מהשכר שלהם.

אבל מה קורה כאשר העובד רואה את השכר כמרכיב אחד במכלול שלם של חבילת תגמול כוללת?

דו"ח שכר והטבות אישי מציג לכל עובד את תשלומי השכר ואת הערך הכספי של ההטבות שקיבל מהארגון במהלך השנה. 

הדו"ח נבנה באופן פרטני בהתאם לצרכי הארגון.

bottom of page